DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ

  Mô tả sản phẩm

  • Hưởng dịch vụ khuyến mãi giá cước nhiều tuyến trên thế giới hàng tháng.
  • Dịch vụ chuyển phát nhanh Door -to – Door: giao nhận hàng tận nơi nhanh chóng
  • Đối với chứng từ gửi đi Châu Á thời gian khoảng từ 1-2 ngày, đi Châu Âu, Châu Mỹ thời gian khoảng từ 3-4 ngày
  • Đối với hàng hóa gửi đi Châu Á thời gian khoảng từ 1-3 ngày, đi Châu Âu, Châu Mỹ thời gian khoảng từ 3-5 ngày.
  • Một số nước khu vực Trung Đông thời gian vận chuyển từ 4-6 ngày