DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH TRONG NƯỚC

    Mô tả sản phẩm

    • Dịch vụ hỏa tốc đặc biệt: Thời gian 10-12 tiếng|Gửi trước 9h hàng ngày
    • Dịch vụ hỏa tốc: Thời gian 18 tiếng | Gửi trước 9h, 13h, 15h30 hàng ngày
    • Dịch vụ chuyển phát nhanh: 24 tiếng | Gửi trước 14h30 hàng ngày
    • Dịch vụ chuyển phát tiết kiệm: 48 tiếng | Gửi trước 15h hàng ngày